ARTSIBBE ’22 : FRED & GUN TALLQVIST: Lerans möjligheter

ARTSIBBE ’22 : FRED & GUN TALLQVIST: Lerans möjligheter

Sibbo Konstnärer rf:s årsutställning

ARTSIBBE ’22 : FRED

& GUN TALLQVIST: Lerans möjligheter

6.-28.8.2022

I Artborg 35 och Pesula Galleri

ARTSIBBE ’22 : FRED

Fred är något du sällan tänker på när det råder, men när den är bruten, är det det enda som lever i ditt sinne. Pandemi, krig och den accelererande klimatförändringen, har i grunden brutit mänsklighetens fred över hela världen de senaste åren. Å andra sidan, på grund av låg rörlighet, har haven varit lugnare platser för våra artfränder under pandemin, och dessutom har många människor haft möjligheten att bryta sig ur den onda spiralen, som ofta förorsakats av arbets-relaterad stress och hittat lugnet i den närliggande naturen.

I den här utställningen dyker vi också in i en annan bemärkelse av temat fred, nämligen empati. Förmågan till empati, gör att vi kan identifiera oss med varandra och andra varelser. Det är centralt för konstnärskap och kreativt skapande. Att uppleva konst kräver också empati. När det är som bäst, skapar konsten en ram för sin betraktare att se världen genom en annans ögon, att förstå och reflektera över vår plats i ett bredare sammanhang, och därmed öka sin egen reserv för välbefinnande. Sommaren innan Sibbo konstnärers 30-årsjubileum, närmar sig medlems-konstnärernas verk fredsbegreppet genom multikonstnärliga tolkningar. Vi välkomnar alla att öka sina egna resurser, skapa nya perspektiv och kopplingar med omvärlden genom konst.

Sibbo konstnärer rf. s årsutställning ArtSibbe’22 kring temat Fred, hålls i övre våningens galleriutrymmen på Artborg 35 i Nickby, i området för det gamla mental-sjukhuset i Östanåparken. I samband med utställningen, har besökarna möjlighet att bekanta sig med området vars ursprungliga syfte var att skapa ett utrymme för dem som mest söker lugn och ro.

Utställningen är kuraterat av medlems-konstnär Anna Puhakka.

 

Gun Tallqvist: små rutor, keramiska plattor

GUN TALLQVIST

Vid sidan av Sibbo konstnärers årsutställning lyfter föreningen fram långvariga förtjänta medlemmar. År 2022 är Gun Tallqvist (f.1938) den utsedda. Keramiker Gun Tallqvist har verkat som konstnär sedan 1993. Hon är också den första som hyrt ett arbetsrum i Artborg där hon haft sin keramikverkstad sedan 2005.

För Gun är konsten en väg till självkännedom och ett sätt at behandla inre och yttre erfahrenheter. I utställningen Lerans möjligheter vill Gun Tallqvist beskriva keramikens många dimensioner och gränslösa möjligheter. I sina moderna konstföremål och reliefarbeten röjer Tallqvist nya vägar att utnyttja leran vid sidan av bruksföremål som hon under årtionden skapat.

I Pesula Galleriets utställning presenteras de olika inriktningar Gun Tallqvist följt under sin produktion: kermiska tavlor och skulpturer, naturinspireradearbeten, verk med Afrika tema och uttrycksfulla människofigurer samt gestalter ur sagans värld.