Det nya gröna i Pesula Galleri

Det nya gröna i Pesula Galleri

I mars får vi se konstnärsduo Pive Toivonens och Aunis Ahonens samutställning Det nya gröna i Pesula Galleriet. Duons verk öppnar för sagolika visioner in i eventuella framtider. Vistelsen i Nya Zeeland och örikets säregna natur har haft en inverkan på de båda konstnärernas arbete.

Pive Toivonens skickliga akvarellmålningar visar magiska vyer in i det arktiska och i det tropiska. En mörk vak öppnar sig i det snöiga istäcket, men under vattenytan finns det tropiska växter och djur. Regnskogen har tagit över de bortglömda badinrättningarna och står öppna för djuren. De arktiska djuren strålar i vitt och stiger fram ur den kraftiga gröna bakgrunden. De övergripande stora temana för de stora målningarna är anpassning, naturkrafterna och förändringen. Det nya gröna är grönt på rätt och på fel plats.

Aunis Ahonens fantasiväxter, varelser och organismer riktar blicken mot biosfärens känslighet och naturen som är utsatt för influenser och från vilken vi inte är avskilda. Bildserien ”Det nya herbariet” (eller Fantasiväxter) beskriver växternas närvaro och betydelse för individen och för mänskligheten. Upptäckterna om växter samt intuitiva fantasiindivider som har uppstått i skissblocken under vistelserna i konstnärsresidens har brett ut sig i galleriutrymmet. Förmågan att drömma är att växa mot Det nya gröna.

Pive Toivonen är bildkonstnär, konstfostrare och illustratör som huvudsakligen arbetar med akvarellfärger. Temana för målningarna är ofta naturen, havet, förändringen och upplevelsen av skönhet.

Aunis Ahonen är illustratör, bildkonstnär och grafiker. I sitt arbete är hon intresserad av förnyelsen, överraskningen och leken – den kraftgivande egenskapen som fantasin har.

https://pivetoivonen.fi/

http://www.aunisahonen.com/

Centret för konstfrämjande och Illustratörerna r.f. har understött arbetandet.