I september John Court & Marcus Lerviks i Pesula Galleriet

I september John Court & Marcus Lerviks i Pesula Galleriet

John Court & Marcus Lerviks

1969

3.-18.9.2022

Potentiell energi är energi som är lagrad i ett föremål beroende på dess position i ett kraftfält eller lagrad i ett system vars energi är beroende av systemets tillstånd. Ett mekaniskt system som kan lagra energi är pilbågen. När bågen spänns lagras en energimängd (lika med det arbete som krävs för att spänna bågen), vilken frigörs när strängen släpps och en del av energin omvandlas till pilens kinetiska energi.”

Marcus Lerviks (f 1969) och John Court (f 1969) använder tid och rum i sina verk tillsammans med fysiskt material. Tiden för skapande av verk kommer fram genom den performativa processen, som kan lika bra vara arbete gjort i studion eller inför publiken. I Pesula Galleriets utställning visas videoverk, installationer och verk som slutförs på plats i form av performance. Välkommen på vernissage 2.9. kl 16-20! John Courts performance kl 16-18, efter vilken är det Marcus Lerviks tur.

Utställningen har fått stöd av Svenska Kulturfonden och Centret för konstfrämjandet.

OM KONSTNÄRERNA:

Marcus Lerviks (f. 1969 i Åbo, bor och arbetar i Vasa)

Ett återkommande tema i Marcus arbeten är känslan av utanförskap som han bearbetar genom de skydd och strukturer som en person utvecklar för sig själv, vilket då individuellt förstärker ens verklighetsuppfattning. Upplevelsen av verkligheten är privat och kan inte delas, men den kan ändå bli igenkänd. En form av verklighet är delad verklighet, denna delade verklighet byggd av privata delar förblir okänd även om vi ständigt analyserar och manipulerar vårt beteende och världen. I slutändan finns det bara inre och yttre förhållanden som skapar press mot varandra. Den tunna gränsen som delar upp världarna i separata upplevelser är grunden för iaktagelserna i Marcus arbeten.

På senare tid har arbetena behandlat temat tid och hur den påverkar oss alla. Tiden är oändlig, men upplevelsen av den kan variera mycket från person till person. Fem minuter kan verka som en evighet för någon medan den kan upplevas som några sekunder för en annan. Bearbetningen av detta tema började i Ekenäs på Villa Snäcksunds residens åren 2006-2009. Under ett år filmade Marcus varje händelse mellan hans studio och hans lägenhet. Denna händelseförlopp var basen för intressanta beteendeobservationer. Under året registrerades 1656 händelser. Det bör noteras att videon bara visar händelserna, inte de tomma ögonblicken mellan dem. Sedan dess har Marcus gjort tre stycken 1- års långa projekt med samma idé, där naturen eller händelserna ger videon sitt liv!

Vanligtvis använder Marcus looping i videon, man följer en sekvens som i slutändan återkopplas till starten och rullar oavbrutet vidare. Det väsentliga är då inte att skildra en berättelse med en början och ett slut. Det är viktigare för honom att betona de stämningar som verket skapar, särskilt i verk vars ämne är av vardaglig natur. Dessa vanliga, mänskliga beteenderytmer, händelser i naturen kan konstnären inte kontrollera eller styra, bara beskriva och presentera, händer ingenting så finns ingenting att presentera, händer någonting så presenteras detta, oberoende av vad det är. Det som är intressant med denna metod är att Marcus inte väljer sina ämnen, bara tiden och platsen.

Marcus Lerviks tog examen med en magisterexamen från Pallas-programmet vid Yrkeshögskolan 2001. Lerviks har ställt ut sin konst sedan 1994, i Finland och utomlands. Utöver sina egna projekt arbetar Marcus i en grupp om fem konstnärer, FinnFemFel, som har anordnat grupp- och separatutställningar sedan 1998 i Finland och utomlands.

John Court (f. 1969 Bromley, Kent, Storbritannien, bor och arbetar i Torneå)

John Court bearbetar sin konst utifrån personlig erfarenhet, med fokus på kroppen, tidens gång och dess effekter.

Skulptur är grunden för Courts arbete. För honom finns det inget behov av att överväga val av färger, eftersom de alltid bestäms utifrån valet av material. Även om han fortfarande producerar skulpturer och tecknar är dessa ofta kopplade till ett specifikt sammanhang eller upplevelser av tid. Konstnärliga strävanden fortlöper med hjälp av dessa tidsbundna verk, och slutresultatet blir ofta något överraskande och fascinerande. Courts intresse för processen dras så långt att han inte skiljer på ett verk som producerats i studion eller inför publik. John Court tycker att allt är en performance.

Ett speciellt drag i John Courts konst är hans sätt att hantera och tolka språket. Han behärskar konstnärliga koncept och kan analysera visuell information, men läsning och skrivning är en utmanande för honom på grund av svår dyslexi. Som ung vuxen, under konstutbildningen utvecklade han flitigt sina litterära färdigheter. Som studerande började han rita utifrån sina tidigare erfarenheter och ta fram riktningar relaterade till hans situation. Med tiden har detta arbetssätt/ tema blivit förståeligt och fortskridit igenom konstnärens produktion.

Courts produktion konkretiserar ett ömsesidigt förhållandet mellan skrivande och tecknande, som också är grunden för hans arbeten där rörelse, rum och tid sammanlänkas till en helhet. Dessa manifesterar de oskiljaktiga och dynamiska enheter vilka speglar hans verklighet, samtidigt som de ger betraktaren en upplevelse som förändrar uppfattningen om språkets ursprung och användning.

John Court tog examen från Camberwell School of Art, London (1994) och fick förstklassiga utmärkelser i sina studier i skulptur när han tog examen från Norwich School of Art and Design (1997).

http://pesulagalleria.com