Jaana Laakkonen i K17 i april

Jaana Laakkonen i K17 i april

Jaana Laakkonen: Ensimmäinen huone tekee pajuille / The first room makes for willows

1.-24.4.2022 i K17

ons kl 12-16, tor – fre kl 16-20, lör – sön kl 12-16

Jaana Laakkonen, f. 1985 i Joensuu, bor och arbetar i Helsingfors. Under de senaste åren har hon reflekterat och testat vad det betyder att arbeta med målfärg och med skrivande i ljuset av feministisk posthumanism och feministisk vetenskapsfilosofi. Jaanas konstnärliga praktik är en kontinuerlig experimentell process av studioarbete och skrivande där olika materialer, texter och vardagssituationer sammanflätas. Konstverken – med tillhörande texter – formas äntligen i utställningsrummen och utställningssituationerna.

Jaana har avlagt den magisterexamen i Master of Research in Art and Design programmet från stLucas School of Arts Antwerp, BE (2017) och från Konstuniversitetets Bildkonstakademin i Helsingfors, FI (2014). Hennes senaste soloutställningar är ~=2cm, deep=~ i Oksasenkatu11 och Dry Drops in the Floor and i MAA-tila, båda i Helsingfors, FI (2021) och ouoùouille i Treignac Projet, Treignac, FR (2020). År 2021 gav det berlinska förlaget Archive Books ut en bok av hennes essäer, They Inhabit While Working. Jaanas verk kan nästa gång möttes i utställningen Breaking Water i Cincinnati CAC, ett center för samtidskonst i Ohio (kuratering: Amara Antilla och Clelia Coussonnet).

Mer information om utställningen här