Juha-Matti Pitkänen i Pesula Galleria

Juha-Matti Pitkänen i Pesula Galleria

Juha-Matti Pitkänen

Valo – Ljus – Light
2-20.12.2020

”Jag följde långsamt tystnadens stig och hittade kärnan. Jag lyssnade på alltets puls. Hur vackert den slår bakom väsen och brus.”

Ljus är närvarande i mina verk som ett synligt fenomen och esoteriskt begrepp. I mina målningar har jag undersökt färgers och ljusets olika former och uttryck. Till verken har jag också velat föra över den kärnupplevelsen av livet som jag hittat genom att tystna.

I utställningen visas oljemålningar och en installation.

OBS! På grund av coronapandemin begränsas besöken i galleriet. Ring på dörrklockan för att bli insläppt i galleriet. Högst 9 personer får besöka galleriet på en gång. Besökarna uppmanas använda ansiktsmask. Det finns masker att få i galleriet om en glömt ta med. Också handdesifieringsmedel finns.