K17: There Might Be Corners but the Center Is on the Move

K17: There Might Be Corners but the Center Is on the Move

K17, 8.5.-19.6.2022

There Might Be Corners but the Center Is on the Move är ett konstnärlig utforskande av
kollektiva processer genom en platsspecifik praktik. Vi experimenterar med hur rummet
kan aktiveras och bli en del av konstverket, vad som händer inom och utanför det enskilda
verket samt hur det påverkar betraktarens upplevelse och deltagande i utställningen. Kan
en installation utmana besökarens perceptuella upplevelse? Hur kan vi framkalla frågor och medvetenhet om ens rumsliga begrepp och närvaro?

Mer information om utställningen finns på K17 sida och på projektets eget sida