Kontaktuppgifter

Artborg 35
Pilvilinnavägen 2 G
04130 Sipoo
hallitus@sipoontaiteilijat.fi

Utställningskoordinator för Pesula Galleria och artoteket
Sanna Pesonen
045 2007121
taidelainaamo@sipoontaiteilijat.fi
pesulagalleria@gmail.com

Sipoon taiteilijat ry

Sibbo konstnärer rf. regering 2023

Anna Puhakka, ordförande
Heli Maristo, viceordförande
Sanna Pesonen, skattmästare
Tuula Aalto
Raija Jokinen
Tuuli Kalliosalo
Minttu Silvennoinen

Just nu har föreningen 65 medlemmar. Som medlem får du sälja dina verk via artoteket. Du kan också låna verktyg, till exempel föreningens kamera för att fotografera konstverk. I Artborg finns också en grafikpress till förfogande.

Föreningen ordnar årligen en årsutställning i Artborg 35 i augusti.

Ansök om medlemskap

Föreningen har ordinarie medlemmar, medlemsaspiranter och hedersmedlemmar. Medlemsaspiranter har inte rösträtt och får inte sälja sin konst via artoteket, men de får muntur på föreningens möten.

Som medlem i föreningen kan antas en professionellt verksam konstnär, vars verk tillhör det visuella fältet och vars uttryck utgår från konstnärliga traditioner med utgångspunkt i det konkreta eller konceptuella eller personer som verkar inom fältet för konsthantverk. En konstnär som bor i Sibbo eller Sibbos grannkommuner kan antas som medlem i föreningen.

Kriterier för professionell verksamhet:

  • den konstnärliga nivån på den sökandes konstverk. Nivån bedöms utifrån de bilder den sökande skickat.
  • konstnärlig utbildning.
  • konstnären har haft separatutställningar eller deltagit i grupputställningar i gallerier, muséer eller motsvarande utställningsutrymmen med professionell verksamhet.
  • konstnären har fått nationellt eller regionalt betydande stipendier, priser och har blivit placerad i konsttävlingar.
  • offentliga kommissioner samt verk i konstsamlingar och verk som köpts till offentliga utrymmen.
  • annan verksamhet som konstnär.

Du kan ansöka om medlemskap när som helst. Styrelsen behandlar mottagna ansökningar på sitt följande möte.

Till den fritt formulerade ansökan ska du bifoga CV samt arbetsprover eller länka till webportfolio. Du kan skicka din ansökan med bilagor per e-post (hallitus@sipoontaiteilijat.fi) eller per post till Pilvilinnavägen 2 G, 04130 Sibbo. Kontrollera att bilagorna inte överskrider 5 MB om du skickar ansökan per e-post.

Föreningens regler

Du kan läsa föreningens regler här (på finska).