Månadens konstnär i mai: Timo Lievonen

Månadens konstnär i mai: Timo Lievonen

I mai har man Timo Lievonens måleri utställt i Söderkulla Bibliotek

2.-31.5.

Jag målade några akvareller av träbron över Sibbo å. Den sista akvarellen blev ett landskap med en trollsk blå bro. Broar och vatten är bekanta för mig och tillsammans inspirerar de mig. Tillsammans har de någon hemlig växelverkan.

Jag gav mig i kast med att variera bro- och vattentemat. Jag förenklade bron till nästan oigenkännbara vertikala balkar. Vattnet lämnade jag rinnande mellan balkarna. Tänkte på
ljuset. Kompositionerna byggdes upp i mitt sinne och när de blev verklighet förändrades de
till en oförutsägbar form.

Bilden ska inte läsas som en bok. Att förklara sina egna verk är svårt och även omöjligt.
Men när jag såg mina färdiga verk kunde jag inte låta bli att tänka på symboliken med vatten
och bron, tidens gång i allmänhet, livets födelse och betydelsen av att övervinna hinder.

Om mig:

Jag är född 1951 och har gjort mitt livsverk i kulturmiljöer. Jag har gjort inventeringsarbet av historiskt eller arkitektoniskt betydelsefulla byggnader och historiska miljöer i Södra Karelen och Kymmenedalen. De senaste tjugo åren arbetade jag som byggnadsforskare vid Kymmenedalens museum, där jag deltog i skydds- och omsorgsarbete av åtskilliga värdebyggnader och kulturmiljöer. Bildkonst har varit min hobby och en viktig del av mitt liv. Jag har deltagit i flertal utställningar.