Månadens konstnär i mars: Minttu Silvennoinen

Månadens konstnär i mars: Minttu Silvennoinen

Verket De dolda djuren består av rakukeramiska väggkakel som tillsammans bildar en sorts collagehelhet. Enligt den traditionella rakutekniken glaseras den råbrända rakuleran i en för ändamålet speciell raku-ugn och dessutom tillfogas ofta rök. Det här gör att de oglaserade partierna får en mörk yta. De glaserade ytorna har en tendens att krackelera.

Ytan ser skör men grafisk ut, vilket passar in i det japanska begreppet wabi-sabi. Begreppet beskrivs ofta som den skönhet som finns i det ofullkomliga, i det halvfärdiga och i det förgängliga. Jag är intresserad av att med konstens medel utforska motstridigheten i det omedvetna, i drifterna, kroppsligheten och i kaoset i förhållande till ordning och form, seder och vanor.  Verket De dolda djuren är en visuell uppväxtberättelse om inre och yttre gränsytor som krackelerar.

Minttu Silvennoinen (f.1978):

Bosatt i Sibbo, arbetar på heltid som bildkonstlärare i Helsingfors, på deltid som bildkonstnär, keramiker och grafiker. Utexaminerad konstmagister (KoM) från Konstindustriella högskolan år 2006

I Sibbo artotek kan du reservera andra Minttus verk:

https://taidelainaamo.sipoontaiteilijat.fi/public/go.php?action=artist&artist_id=107071

Reservationer för månadens konstnär vägs verk till email: taidelainaamo@sipoontaiteilijat.fi