Månadens konstnär i september: Maaretta Caselius

Månadens konstnär i september: Maaretta Caselius

I skogarna 2–30.9.2020

Maaretta Caselius utställning består av verk målade med oljefärger, tempera och pastell. I
målningarna reflekterar konstnären över växelverkan mellan skogsnatur och människan. Hur är det att leva i skogen som djur respektive människa, en sporadisk gäst? Hur ser vi och upplever vi de djur vi möter och hur upplever de oss i sin tur? Tusen ögon ser oss, trots att vi upplever oss vara ensamma i skogen som gång på gång erbjuder oss en unik tystnadsupplevelse, vilken innefattar endast naturens ljud.