Pesula Galleri: MUSCLE MEMORIES

Pesula Galleri: MUSCLE MEMORIES

”A repeated change coming from the outside, from the environment, produces a difference in the subject experiencing it. External change is putting the body under pressure. The body resists, then bends, then yields.”

Catherine Malabou


Muscle Memories är konstnären Emma Hovis utställning som visas på Pesula Galleria 8.2 – 26.2.2023.

Utställningen knyter samman idéer och fenomen som intresserat konstnären under de senaste åren: kroppslighet, veckets metafor (fold), upprepning, feminint kodat arbete och galleriutrymmets historia som Nickby mentalsjukhus tvätteri. 

Vilka koreografier binder samman kroppar genom tiden? Hur lever minnet i kroppen? Vad förändras och hur? Hurudan är tiden när den är veckad? Verken i utställningen tar avstamp i dessa frågor och bildar ett landskap bestående av storskaliga tecknade verk på duk, rörlig bild, målningar och skulpturer. 

Verken återspeglar allt från samtal med vänner, filosofen Catherine Malabous tankegods kring vanor och upprepning och Ama Codjoes poesi till ärvda bäddlakan, arkivmaterial, samtal med före detta anställda vid sjukhuset i Nickby samt flertalet skisser av skulpturen Arbetsmodern, belägen i Vallgård i Helsingfors. Utställningens musik har skapats av ljudkonstnären Joni Judén.  

Emma Hovi (1989) är en Helsingforsbaserad konstnär och konstpedagog vars verk har ställts ut i Finland och internationellt. Muscle Memories är hennes första soloutställning. https://emmahovi.com/ 

Konstnärens arbete har understötts av Finlands Kulturfond och Kulturfonden Sverige-Finland. Arbetararkivet i Finland har bistått med rådgivning.