Pesula Galleria – Hannu Töyrylä: Det som du ser

Pesula Galleria – Hannu Töyrylä: Det som du ser

Det som du ser 2.9.–20.9.2020

Hannu töyryläs verk utmanar betraktaren att fundera på om det en ser i bilden är ens egen fantasiprodukt.

Med hjälp av artificiell intelligens skapar konstnär Hannu Töyrylä en enhetlig bildvärld, där olika element skapar en illusion av det föreställande. I Töyryläs verk förändras landskapet eller hemmets bekanta småsaker med sina skuggor till någonting oigenkännligt och betraktaren måste reflektera över det den ser.

Artificiell intelligens i bildkonst är ett riktigt färskt fenomen. Töyrylä anser att en inte ska fästa vikt vid intelligensen i det här sammanhanget: “Jag anser inte att mina verktyg är intelligenta. De är bara en ny teknik för bildbehandling. Teknikens uppfattningsförmåga bildas då den tränas med exempelbilder. För riktig artificiell intelligens används ett enormt omfattande bildmaterial så att den artificiella intelligensen lär sig att uttömmande uppfatta alla möjliga bilder. Som konstnär gör jag tvärtom för att jag vill begränsa mitt verktygs uppfattningsförmåga så att den motsvara det jag just då vill uppnå.”

I utställningen Det som du ser på Pesula Galleriet visas både verk utskrivna på papper och tavlor som förändras långsamt på skärmar.

www.pesulagalleria.com