Pesula Galleriassa syyskuussa John Court & Marcus Lerviks

Pesula Galleriassa syyskuussa John Court & Marcus Lerviks

John Court & Marcus Lerviks:

1969

3.-18.9.2022

Potentiaalienergia on energiaa, joka varastoituu esineeseen riippuen sen sijainnista voimakentässä tai varastoituu järjestelmään, jonka energia riippuu järjestelmän tilasta. Mekaaninen järjestelmä, joka voi varastoida energiaa, on jousi. Kun jousi vedetään, varastoituu energiamäärä (vastaa jousen vetämiseen tarvittavaa työtä), joka vapautuu, kun nauha vapautetaan ja osa energiasta muuttuu nuolen liike-energiaksi.”

Marcus Lerviks (s 1969) ja John Court (s 1969) käyttävät teoksissaan aikaa ja tilaa yhdessä fyysisen materiaalin kanssa. Teosten synnyn aika tulee esille performatiivisen prosessin kautta, joka on yhtälailla työhuoneella tai elämässä tehtyä työtä, kuin näyttelytilassa tapahtuva esiintymistilanne. Pesula Gallerian näyttelyssä esillä on videoteoksia, installaatiota ja paikan päällä esityksen yhteydessä valmistuva teos. Tervetuloa avajaisiin perjantaina 2.9. klo 16-20! John Courtin performanssi klo 16-18, jonka jälkeen Marcus Lerviksin esitys.

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Svenska Kulturfonden.

TAITEILIJOISTA:

John Court (s. 1969 Bromley, Kent, Iso Britannia, asuu ja työskentelee Torniossa)

John Court tekee taidetta henkilökohtaisesta kokemuksesta käsin, keskittyen kehoon, ajan kulkuun ja sen vaikutuksiin. Kuvanveisto on Courtin työskentelyn perusta. Esimerkiksi värejä ei tarvitse harkita, koska ne määrittyvät aina materiaalivalinnan perusteella. Vaikka hän edelleen tuottaa veistoksia ja piirtää, ovat nämä työprosessit usein yhteydessä johonkin tiettyyn kontekstiin ja/tai matkoja aikaan sitoutuneisiin teoksiin. Taiteelliset pyrkimykset laajentuvat näiden aikaan sidottujen tekojen avulla ja lopputuloksena on usein jotain yllättävää ja kiehtovaa. Courtin kiinnostus prosessia kohtaan on niin pitkälle vietyä, ettei hän tee eroa työhuoneella tai yleisön edessä tuotetun teoksen välillä. John Court ajattelee kaiken olevan performanssia.

Erityinen piirre John Courtin taitessa on hänen tapansa käsitellä suhdettaan kieleen. Hän hallitsee taiteelliset konseptit ja osaa analysoida visuaalista informaatioita, mutta lukeminen ja kirjoittaminen ovat hänelle haasteellisia vakavasta lukihäiriöstä johtuen. Nuorena aikuisena, päämääränään taidekoulu, hän kehitti ahkerasti kirjallisia taitojaan. Taideopiskelijana hän alkoi piirtää aikaisempien koulukokemustensa pohjalta ja tuoda esiin kokemuksiaan. Käsitellessään aihetta se muuttui ymmärrettäväksi ja tämä teema kulkee läpi taiteilijan tuotannon.

Courtin tuotanto konkretisoi kirjoittamisen ja piirtämisen toisistaan riippuvaista suhdetta, jotka perustavanlaatuisesti yhdistävät myös liikkeen, tilan ja ajan. Sellaisenaan ne manifestoivat erottamattomia ja dynaamisia kokonaisuuksia, jotka kuvastavat hänen todellisuuttaan, antaen samaan aikaan katsojalle kokemuksen joka muuttaa käsitystä kielen synnystä ja käytöstä.

John Court valmistui Lontoon Camberwell School of Art:sta (1994) ja sai ensimmäisen luokan kunniamaininnan kuvanveiston opinnoistaan valmistuessaan Norwich School of Art and Design:sta (1997).

Marcus Lerviks (s. 1969 Turussa, asuu ja työskentelee Vaasassa)

Yksi Marcuksen työn jatkuva teema on ulkopuolisuuden tunne, jota hän käsittelee henkilön ympärilleen kehittämien suojien ja rakennelmien kautta, jotka vahvistavat todellisuuden käsittämistä. Todellisuuden kokemus on yksityinen, eikä sitä voi jakaa, mutta sen voi silti tunnistaa. Yksi todellisuuden muoto on jaettu todellisuus. Tämä yksityisistä paloista rakennettu yhteinen todellisuus pysyy tuntemattomana vaikka jatkuvasti analysoimme ja manipuloimme maailmaa. Lopulta on olemassa vain sisäisiä ja ulkoisia olotiloja, jotka luovat painetta toisiaan vasten. Se ohut raja, joka jakaa maailmat erillisiksi kokemuksiksi koostuu ihmisten välisistä pinnoista.

Marcuksen viimeaikaiset työt ovat käsitelleet ajan teemaa ja sitä kuinka se vaikuttaa meihin kaikkiin. Aika on loputon, mutta yksilökohtaisesti sen kokemus voi vaihdella paljon. Viisi minuuttia voi toisesta tuntua ikuisuudelta. Tämän teeman käsittely alkoi Tammisaaren Villa Snäcksundin residenssissä 2006-2009. Marcus kuvasi vuoden ajan jokaisen tapahtuman työhuoneensa ja asuntonsa välillä. Tämä loi pohjan kiinnostavalle käyttäytymisen havainnoinnille. Vuoden aikana näitä tapahtumia kertyi 1656 kappaletta. Ei montakaan ihmistä päivässä. On syytä huomauttaa, että videolla näytetään vain tapahtumat, ei tyhjiä hetkiä niiden välillä. Sittemmin, Marcus on tehnyt kolme muutakin vuoden mittaista projektia samalla ajatuksella, jossa luonto tai tapahtumat saavat tarinan eloon!

Yleensä Marcus käyttää videon luuppausta, jolloin teos alkaa aina uudestaan alusta hämärtäen alun ja lopun vaikutelmaa tarinankerronnassa. Olennaisempaa hänelle on korostaa tunnelmia jotka luovat teoksen, erityisesti töissä joiden aiheena on jokapäiväinen tapahtuma. Tavallisia, inhimillisiä tapahtumasarjoja joita taiteilija ei voi kontrolloida tai ohjata, ainoastaan kuvata ja esittää. Kiinnostavaa tässä metodissa on, että Marcus ei valitse aiheitaan, ainoastaan ajan ja paikan.

Marcus Lerivks on valmistunut Taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun Pallas-ohjelmasta 2001. Lerviks on esittänyt taidettaan vuodesta 1994, Suomessa ja ulkomailla. Omien projektiensa ohella Marcus työskentelee viiden taiteilijan ryhmässä FinnFemFel, joka on järjestänyt ryhmä- ja yksityisnäyttelyitä vuodesta 1998 saakka Suomessa ja ulkomailla.

http://pesulagalleria.com