Annika Brandt

Annika Brandt

Asun ja työskentelen Sipoossa, keskittyen pääosin taiteen tekemiseen työhuoneella Artborgissa. Työskentelen monella eri tekniikalla, öljyvärein, akryylein, ja grafiikan eri menetelmin aiheesta riippuen. Ikuisena tutkimusmatkailijana löydän inspiraationi taiteelliseen työskentelyyni milloin mistäkin. Toisinaan tunne, toisinaan tekniikka, vie minua eteenpäin. Päivänpolttava aihe tai tuulesta temmattu idea synnyttää jälkiä, joita katsoja on vapaa tulkitsemaan, omasta katseen suunnastaan.

Räätälöidyt taidekurssit – taiteillen – tilauksesta pienryhmille.

Jag bor och arbetar i Sibbo. I Artborg 35 har jag mitt arbetsrum för min konstnärliga verksamhet. Arbetar i många olika tekniker, oljefärger, akryl och med grafikens olika metoder beroende på temat. Som en evig upptäcktsresande får jag min inspiration för mitt konstnärliga arbete när som helst och var som helst. Ibland för mig känslan, ibland för mig tekniken framåt. Ett aktuellt tema eller en plötsligt uppkommen idé från ingenstans, skapar spår som betraktaren alltid har friheten att tolka, utgående från sina egna känslor, upplevelser och insikter.

Skräddarsydda konstkurser – bara vara – på begäran för grupper.

Annika Brandt
Taiteen maisteri (TaM)
Konstmagister (KoM)

www.annikabrandt.com
instagram #annikabrandtinsta
annika.brandt@gmail.com

02.08.2020