Majbritt (Maikku) Huovila

Majbritt (Maikku) Huovila

 

Majbritt (Maikku) Huovila

Huovilan teokset ovat maalauksia, tilateoksia ja yhteisöllisiä projekteja. Oman taiteellisen työn lisäksi Huovila on toiminut taideaineiden tuntiopettajana kouluissa, sekä koordinoinnut eri yhteisötaidehankkeita ja projektiluontoisia tekoja.

Huovila maalaa värikylläisiä teoksia, joilla on yhteys maisemallisiin kohtiin. Maalaukset ovat abstrahoituja havaintoja, joiden taustalla on ajateltu historia. Usein maalaukset ovat paikkasidonnaisia ja kertovat tilan tuntemisesta ja läsnäolosta. Luontaisen jatkumon maisemaan, teoksissaan, taiteilija luo rakenteellisilla ratkaisuilla.

Hänen taiteelleen on leimallista vahva lataus ympäristön kokemiseen. Hän on teoksissaan ottanut kantaa ympäristön muutoksiin. Taiteilijan aarrearkkuna ja löytämisen lähteenä toimii taiteilijalle lapsuuden ja nuoruuden ajalta Nikkilän sairaala-alue.

Huovila valmistui taidemaalarin ammattiin Vapaasta Taidekoulusta ja hän on opiskellut Turun Taideakatemiassa paikkasidonnaisen taiteen sekä julkisen taiteen erikoistumisopinnot.

Kuvataiteilijamatrikkeli: http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2997#descs

20.07.2020