Hannu Töyrylä

Hannu Töyrylä

Kuvataiteessani pyrin kuvaamaan sekä omaa sisäistä kokemusmaailmaani että ympäröivän maailman monimutkaisuutta ja ristiriitaisuutta. Töitä kuin kuvia tarinasta, joka on minun omani ja jonka myös katsoja voi ottaa omakseen. Jossa todellisuus sekoittuu uneen, dokumentoi tiettyä aikaa ja paikkaa, mutta samalla pysyvää, toistuvaa todellisuutta. Kuvata ihmistä muutoksen ja pysähdyksen verkossa, epävarman tulevaisuuden edessä, toivoen ja huolta kantaen, yrittäen käsittää kaikesta edes jotain.

Siirryin kuvataiteeseen koska puhtaasti rationaalinen, kieleen perustuva ajattelu ei saavuta kaikkea tuota. Taide, kuvan, äänen ja runon vapaa ja luova käyttö, yltää pidemmälle.

Käytän uusia, tietokonepohjaisia, tekoälyä ja neuroverkkoja hyödyntäviä menetelmiä kuvien luomiseen ja muokkaamiseen. Kehitän näitä menetelmiä myös itse. Lähtömateriaalina käytän enimmäkseen valokuvia; valmiit työt voivat olla paperivedoksia, videoita tai interaktiivisia installaatioita. Teen mielelläni yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa ja olen kiinnostunut tuomaan näitä menetelmiä muidenkin käyttöön.

http://liipetti.net/visual/

Töyrylän haastattelu (englanniksi)

23.02.2020